From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    List of macrobenthos species which were present (counts) or absent (count=0) for several samples taken in 4 permanent quadrants (PQ) on the 'Slikken van Vianen' in September 1979. The data were digitized by VLIZ from the original report: Dereu, J. (1982). Ruimtelijke distributie van het macrozoöbenthos op de slikken van Vianen (Oosterschelde, NL). BSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 95 pp.