From 1 - 5 / 5
 • Categories  

  Literature review study in 1987 on biota of the Scheldt estuary. The data were digitized by VLIZ from the original report: Moerland, G. (1987). Het Schelde-estuarium: een literatuurstudie naar het ecosysteem met het accent op de biotische componenten. Westerschelde studies, 9. Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek: Yerseke. 71, 74 pp.

 • Categories  

  Meiofauna composition and overview of nematoda genera found in Grevelingen and the Oosterschelde area on 17 and 19 October 1988. The data were digitized by VLIZ from the original report: Jian, L. (1989). The study in the spatial distribution of meiobenthos in the Voordelta (the Southern Bight of the North Sea). MSc Thesis. VUB: Yerseke. 77 pp.

 • Categories  

  Overview of macrobenthos species in the Maas plain (Westplaat, Haringvliet) in 1988. The data were digitized by VLIZ from the original report: Craeymeersch, J.A.; Engelberts, A.; Buijs, J. (1990). Evaluatie-onderzoek Grootschalige Locatie: onderzoek naar de effekten op bodemdieren. DIHO rapporten en verslagen, 1990(5). Dienst Hydrologisch Onderzoek (DIHO): Yerseke. 44 pp.

 • Categories  

  Counts of bivalves and polychaetes per family for several replicates sampled at 4 stations in the Voordelta between April 1988 and March 1989 and average density and biomass of macrobenthos species for several clustered stations sampled in the Grevelingen and Oosterschelde area between July and August 1988. The data were digitized by VLIZ from the original report: Craeymeersch, J.A.; Buijs, J.; Brand, R.; Hannewijk, A.; Sistermans, W.C.H.; Stikvoort, E. (1990). Benthosonderzoek in relatie tot abiotische dynamiek het macrobenthos van de Voordelta: interimrapportage juli 1989. DIHO rapporten en verslagen, 1990(4). Dienst Hydrologisch Onderzoek (DIHO): Yerseke. 72 pp.

 • Categories  

  Breeding bird data for 7 water birds (Bontbekplevier, Dwergstern, Grote stern, Kluut, Noordse Stern, Strandplevier, Visdief) in the Delta area, the Netherlands, in 1979 and 1987. The data were digitized by VLIZ from the original report: Baptist, H.J.M.; Colijn, F.; Marteijn, E.C.L.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.M.; Twisk, F. (Ed.) (1988). Gevleugeld onderzoek: watervogels in veranderende watersystemen. University of Gent, Laboratory of oecology of animals, zoogeography en nature conservation: Gent. 22 pp.