From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Meiofauna composition for 22 stations in the Dutch Continental Shelf in spring 1991. The data were digitized by VLIZ from the original report:Huys, R.; De Smet, G. (1991). Het meiobenthos van het Nederlands Continentaal Plat voorjaar 1991: rapportage in het kader van het biologisch monitoring project. NIOO: Yerseke. 57 pp.