From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Presence, density and biomass data for ichtyofauna and epibenthos sampled in the STAUFFER discharge area between 1977 and 1981 and comparison of these data with some coastal reference points choosen in the Belgian Part of the North Sea. The data were digitized by VLIZ from the original report: Maertens, D.; Vanhee, W. (1985). Analyse van de levensgemeenschappen op het Belgisch Kontinentaal Plat: studie van de epibenthale fauna en van de demersale Pisces in het lozingsgebied voor thiocarbamaat afvalstoffen. Partim: biologisch monitoring onderzoek 1977-81. Rapport Stauffer/MON/BIO/4/81. Rijksstation voor Zeevisserij: Oostende. 10 + annexes pp.