From 1 - 7 / 7
 • Categories  

  Counts, density and biomass of macrobenthos species for 20 stations sampled in the Western Scheldt estuary on 27-28 September 1978. The data were digitized by VLIZ from the original report: Vermeulen, Y. (1980). Studie van het makrobenthos van het Westerschelde-estuarium. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 83, maps, figures pp.

 • Categories  

  A summary of work on benthic communities in the Southern Bight of the North Sea and adjacent estuaries sampled between 1976 and 1978. The data were digitized by VLIZ from the original report: Heip, C.H.R.; Herman, R.; Bisschop, G.; Govaere, J.C.R.; Holvoet, M.; Van Damme, D.; Vanosmael, C.; Willems, K.R.; De Coninck, L.A.P. (1979). Benthic studies of the Southern Bight of the North Sea and its adjacent continental estuaries: Progress Report 1, in: Geconcerteerde Onderzoeksacties Interuniversitaire Actie Oceanologie: verslag van de studiedagen = Actions de Recherche Concertées Action Interuniversitaire Océanologie: rapports des journées d'études. Pp. 133-163.

 • Categories  

  Data on biotic parameters of harpacticoid copepods and abiotic parameters related to pollution for samples taken between 1976 and 1980 in the Westerschelde-and Eems-Dollard estuary. The data were digitized by VLIZ from the original report: Van Damme, D.; Heip, C.H.R.; Herman, R.; Vaeremans, M. (1981). Harpacticoid copepod community structure in two North Sea estuaries in relation to pollution. Benthos 81/06. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Morfologie en Systematiek der Dieren, Sectie Mariene Biologie: Gent. 58 pp.

 • Categories  

  Meiofauna composition for 22 stations in the Dutch Continental Shelf in spring 1991. The data were digitized by VLIZ from the original report:Huys, R.; De Smet, G. (1991). Het meiobenthos van het Nederlands Continentaal Plat voorjaar 1991: rapportage in het kader van het biologisch monitoring project. NIOO: Yerseke. 57 pp.

 • Categories  

  Benthos density and abiotic data for 12 sampling stations in Gazi Bay. The data were digitized by VLIZ from the original report: Schrijvers, J. (1991). Ecological study of the benthos of the mangroves and surrounding beaches at Gazi Bay, Kenya - a summary report. Thesis. Universiteit Gent - Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Biologie: Gent. 18, 1 table, 25 figures pp.

 • Categories  

  This dataset contains a list of epiphytic macroalgae species and their percentage of coverage on the penumatophores of the mangroves in Gazi Bay, Kenya, sampled during August-September 1989. Also the particle size distribution data from the different transects is noted. The data were digitized by VLIZ from the original report: De Schryver, T. (1990). Epifytische wieren (Bostrychietum) in de mangrove van Gazi Bay (Kenia)= Epiphytic algae (Bostrychietum) in the mangroves of Gazi Bay (Kenya). MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent. Faculteit Wetenschappen: Gent. 99, appendix pp.

 • Categories  

  Vertical distribution data of meiobenthos at <i>Avicennia</i>, <i>Bruguiera</i>, <i>Ceriops</i>, <i>Rhizophora</i> and <i>Sonneratia</i> and abiotic factors of the sediment sampled on the 7th of August 1989 in Gazi Bay (Kenya). The data were digitized by VLIZ from the original report: Vanhove, S. (1990). Studie van de benthische meiofauna van vijf mangrove-vegetatietypes van Gazi Bay (Kenia)= Study of the meiobenthos of 5 mangrove vegetation types in Gazi Bay, Kenya. MSc Thesis. University of Gent: Faculty of Sciences: Gent. IX, 146, deel 2 tabellen en figuren pp.