From 1 - 5 / 5
 • Categories  

  Presence, density and biomass data for ichtyofauna and epibenthos sampled in the KRONOS discharge area (Dutch Continental Shelf) between 1976 and 1981 and comparison of these data with a coastal reference zone choosen in the Belgian Part of the North Sea. The data were digitized by VLIZ from the original report: see refIDs 205648, 205649, 205661.

 • Categories  

  Presence, density and biomass data for ichtyofauna and epibenthos sampled in the STAUFFER discharge area between 1977 and 1981 and comparison of these data with some coastal reference points choosen in the Belgian Part of the North Sea. The data were digitized by VLIZ from the original report: Maertens, D.; Vanhee, W. (1985). Analyse van de levensgemeenschappen op het Belgisch Kontinentaal Plat: studie van de epibenthale fauna en van de demersale Pisces in het lozingsgebied voor thiocarbamaat afvalstoffen. Partim: biologisch monitoring onderzoek 1977-81. Rapport Stauffer/MON/BIO/4/81. Rijksstation voor Zeevisserij: Oostende. 10 + annexes pp.

 • Categories  

  Presence, density and biomass data for ichtyofauna and epibenthos sampled in the discharge areas between 1976 and 1981 and comparison of these data with a coastal reference zone choosen in the Belgian Part of the North Sea. The data were digitized by VLIZ from the original report: Maertens, D. (1985). Vorderingsverslag betreffende de monitoring van de lozingsgebieden voor industriële afvalstoffen. Partim: biologisch monitoring onderzoek 1976-80. Rapport DUMP-I/MON/BIO/3/80. Rijksstation voor Zeevisserij: Oostende. 15 + annexes pp.

 • Categories  

  Presence and density data for ichtyofauna and epibenthos sampled in and around the aniline discharge area between 1982 and 1984 and comparison of the spring sampling data with two coastal reference zones choosen in the Belgian Part of the North Sea. The data were digitized by VLIZ from the original report: Maertens, D. (1987). Analyse van de levensgemeenschappen op het Belgisch Kontinentaal Plat: studie van de epibenthische biocoenoses en van de demersale Pisces in het lozingsgebied voor afvalstoffen afkomstig van een anilineproduktie. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 219. CLO Gent: Gent. 28 pp.

 • Categories  

  Presence, density and biomass data for ichtyofauna and epibenthos sampled in and around the dredging areas between 1977 and 1981. The data were digitized by VLIZ from the original report: Maertens, D. (1984). Analyse van de levensgemeenschappen op het Belgisch Kontinentaal Plat: studie van de epibenthale biocoenoses en van de demersale Pisces in en rondom de baggerzones. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 201. CLO Gent: Gent. 45, + annexes pp.